رشته مدیریت

دانلود فایل: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان :   مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی 

(بیشتر…)

By 92, ago