گرایش : تولید و عملیات

عنوان :   رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشکده مديريت و اقتصاد

گروه مديريت و اقتصاد

پايان نامه ­تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش توليد و عمليات

رتبه بندی شیوه های کسب اطلاعات بازاریابی  بر اساس عملکرد با بهره گیری از تکنیک AHP در شهرک های صنعتی استان کرمان

استاد راهنما:

دکترمحمد علی فرقانی

 استاد مشاور:

دکترعلی ملاحسینی

 پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

جهان امروز عصر اطلاعات می باشد و دستیابی به اطلاعات ابزاری برای بدست آوردن مزیت رقابتی در بین سازمان ها شده می باشد .در این راستا انتخاب روش کسب اطلاعات بهتراهمیت بسیار بالایی پیدا می کند .مسلما بهره گیری از نتایج این پژوهش کار آفرینان را در ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی مناسب برای کسب و کار خود یاری خواهد نمود.

این پژوهش از نوع کاربردی،توصیفی همبستگی می باشد که در آن ارتباط بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS ) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP )، فاکتور ظرفیت و رشد فروش مطالعه و با تکنیک AHP و سه شاخص ذکر گردیده اقدام به انتخاب بهترین روش کسب اطلاعات بازاریابی شده می باشد داده های مورد بهره گیری در این مطالعه  مربوط به شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان در سال 1388می باشد و برای محاسبه TFP تابع تولید کاب –داگلاس مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

نتایج پژوهش نشان دهنده ارتباط معنادار قوی  بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS )و بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) (0.94)، فاکتور ظرفیت (0.52)و رشد فروش (0.78)می باشد همچنین کسب اطلاعات از فروشندگان نهایی بهترین روش کسب اطلاعات در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد.

واژگان کلیدی:سیستم اطلاعات بازاریابی،بهره وری کل عوامل تولید(TFP )، فاکتور ظرفیت ،رشد فروش،AHP

 فهرست مطالب

فصل اول…

کلیات پژوهش…

1-2تعريف مساله و بيان  سوال هاي اصلي تحقيق: 1

1-3 سوال های اصلی پژوهش.. 2

1-4 ضرورت انجام تحقيق.. 3

1- 5 سابقه تحقيق: 6

1-6 فرضيه ها: 8

1-7 اهداف اساسي تحقيق: 8

1-8 نتايج مورد بهره گیری پس از انجام تحقيق: 8

1-9 جنبه جديد بودن و نوآوري طرح در چيست؟. 9

1-10روش تحقيق: 10

1-11روش و ابزار گردآوري اطلاعات: 10

1-12جامعه و نمونه آماري: 11

1-13روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 11

1-14پايايي و روائي پرسش نامه. 12

1-14-1روایی پرسش نامه: 12

1-14-2پايايي پرسش نامه : 12

فصل دوم..

مبانی نظری پژوهش…

2-1مقدمه: 13

2-2اهميت موضوع: 13

2-2-1اهمیت و تأثیر سنجش عملکرد در سازمان. 14

2-3دلایل انتخاب شهرک های صنعتی به عنوان جامعه آماری: 17

2-4عملکرد سازمانی.. 22

2-4-1بهره وری: 23

2-4-1-1بهره وری چه هست و چه نیست ؟. 25

2-4-1-2شاخص بهره وري  کل عوامل توليد. 25

2-4-2فاکتور ظرفیت: 27

2-5 سيستم اطلاعاتي بازاريابي.. 28

2-5-1بازارهای صنعتی.. 30

2-5-2بازاریابی صنعتی.. 31

2-5-3مشتری صنعتی.. 32

2-5-4ارزش از ديدگاه مشتري.. 35

2-5-5 مطالعات بازار. 36

2-5-6مدل هاي سيستم اطلاعات بازاريابي: 37

2-5-6-1مدل سيستم اطلاعات بازاريابي كاتلر : 39

2-5-6-2مدل مفهومي آشيل و جوبر  : 39

2-6مديريت بازاريابي و سيستم‌هاي نوين تصميم‌ساز. 41

2-7ضرورت وجود سيستم‌هاي اطلاعات بازاريابي در سازمان‌ها 42

2-8سیستم اطلاعات بازاریابی و عملکرد سازمان. 43

2-9دلایل اهميت روزافزون تحقيقات بازاريابي.. 50

2-10ضرورت تحقيقات بازاريابي به گونه اختصار. 52

2-11نگاهي به مفاهيم اوليهAHP.. 63

2-11-1فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 65

2-11-2سازگاري سيستم.. 66

فصــل سـوم..

روش تحقيـق…

3-1مقدمه: 67

3-2نوع و روش تحقيق.. 67

3-3معرفی جامعه آماری: 68

3-4ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… 72

3-5روش ها و الگو هاي اندازه گيري بهره وري عوامل توليد. 75

3-6عملیات وزن دهی فاکتورها 77

3-7نتايج مورد بهره گیری پس از انجام تحقيق: 78

3-8روش تجزيه و تحليل اطلاعات: 79

3-9خلاصه فصل.. 81

فصــل چهارم..

تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1مقدمه. 81

4-2-1تحلیل داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 81

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-2-2میانگین تعداد کارکنان در واحد های صنعتی: 82

4-2-3بررسی جنسیت پاسخ دهندگان. 82

4-2-4بررسی سن پاسخ دهندگان. 83

4-2-5بررسی تحصیلات پاسخ دهندگان. 83

4-2-6بررسی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 84

4-3بخش دوم: تجزیه و تحلیل یافته ها ، آمار استنباطی و آزمون فرضیهها 85

4-3-1محاسبه ضرایب تابع کاب داگلاس… 85

4-3-2رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازار با تکنیک AHP.. 89

4-3-3محاسبه تابع تبدیل با بهره گیری از رگرسیون. 90

4-3-4مدل سلسله مراتبی.. 91

4-3-5نتایج محاسبات AHP توسط نرم افزار EXPERT CHOICE.. 92

4-3-6محاسبه وزن هاي نسبي و نهايي.. 93

4-3-7نتایج بدست آمده از محاسبات AHP.. 93

4-3-8سازگاري سيستم.. 94

فصل پنجم..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتیجه گیری و پیشنهادات…

5-1. مقدمه. 95

5-2. اختصار و نتیجه پژوهش.. 95

5-3نتایج.. 98

5-3-1نتایج بر اساس اهداف پژوهش: 99

5-4 بحث: 99

5- 5 پیشنهادات: 100

5-5-1پیشنهاد برای واحد های صنعتی: 100

5-5-2پیشنهاد برای دولت : 100

5-5-3 پیشنهاد برای محققان آینده: 101

5-6محدوديت هاي تحقيق.. 101

5-7 اختصار فصل.. 101

منابع: 102

 

 

 

1-1. مقدمه

وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم­های اطلاعاتی ارزان طی دو دهه گذشته و کوشش واحدهای اقتصادی جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین­المللی، لزوم داشتن توجه­هایی همچون رضایت مشتریان را اجتناب ناپذیر کرده می باشد. با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهاني و پيوستن تدريجي كشورهاي مختلف به اين سازمان، لزوم در نظر داشتن تكنيك­هاي کسب اطلاعات بازاریابی بيش از پيش احساس مي­گردد. كشورهايي كه به اين پيمان جهاني مي­پيوندند به دنبال سازوكارها و ابزارهايي هستند كه بتوانند به دوام و بقاي اقتصادي آنها در بازار پر رقابت جهاني كمك كنند و بتوانند پيش از ورود به اين رقابت همه جانبه، قابليت­هاي مناسب وآمادگي لازم راكسب نمايند.

در بازار يكپارچه دنياي آينده، كساني قادر به رقابت هستند و مي­توانند به دوام و بقاي واحدهاي تجاري خود اميدوار باشند كه بتوانند كالاهايي با مزاياي رقابتي، توليد و به بازار عرضه كنند، عرضه­كنندگاني كه بتوانند محصولاتي را با كيفيت و كاركرد مشابه اما با قيمت­هاي پايين­تر به بازار ارائه كنند، گوي سبقت را از ديگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزايش خواهند داد. شرکتی می­تواند از نظر قیمتی با دیگر رقبا، رقابت کند که بهره وری بالاتری داشته باشد.

1-2تعريف مساله و بيان  سوال هاي اصلي تحقيق:

در حالی که سرمایه گذاری حجیمی در راستای توسعه کاربری سیستم اطلاعات بازاریابی در شرکت ها می گردد، بسیاری از پژوهشگران هنوز در مورد اینکه آیا این سرمایه گذاری ها منجر به بازده متناسب از طریق عملکرد سازمانی می گردد یا نه، بحث و جدل دارند و به توافق کلی دست پیدا نکرده اند.

معمای بهره وری یکی از مهمترین نظریه هایی می باشد که تضاد نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین سیستم اطلاعات و عملکرد را به نحو علمی تشریح می کند، بر خلاف توسعه روز افزون سیستم اطلاعات در سر تا سر جهان که حتی با عنوان انقلاب بزرگ اطلاعات نیز شناخته شده می باشد، بعضی صاحبنظران بر این عقیده اند که سیستم جدید موجب سردرگمی بشر ها شده و هیچگاه موجب بهبود بهره وری و عملکرد شرکت های تجاری نشده می باشد و حجم داده هایی که این سیستم بر افراد تحمیل می کند، اغلب باعث کاهش بهره وری سازمان و اثربخشی نیروی انسانی در محیط کار می گردد.

پیش روی، دانشمندانی نظیر برینجالفسون و هیت (1996) دریافته اند که سرمایه گذاری روی سیستم اطلاعات، منافع زیادی به همراه داشته می باشد و نهایت کم لطفی می باشد اگر بگوییم که بین سیستم اطلاعات و سودآوری، ارتباطی وجود ندارد. در ادامه به بعضی از مطالعاتی که اثر مثبت سیستم اطلاعات عملکرد را تأیید کرده و بعضی مطالعات که ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نکرده اند تصریح می گردد.

در این پژوهش به مطالعه تاثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بر عملکرد در شهرک های صنعتی استان کرمان  پرداخته می گردد و با بهره گیری از تکنیک AHP و سه شاخص بهره وری کل عوامل تولید ،ارزش فروش و فاکتور ظرفیت به انتخاب مناسب ترین شیوه در کسب اطلاعات بازاریابی اقدام می گردد.

1-3 سوال های اصلی پژوهش

سوال های اصلی این پژوهش که به دنبال یافتن پاسخ آن ها هستیم عبارتند از :

1- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

2- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

3- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

4- رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی  در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه می باشد؟

1-4 ضرورت انجام تحقيق

اطلاعات، ارزش استراتژیک براي کسب وکار و نیز اسباب مشارکت در عملیات تصمیم گیري تاکتیکی و معمولی می باشد. آگاهی ازطریقه ي کسب اطلاعات و چگونگی بهره گیری ي کار آمد از آنها، مهارت هاي اساسی مدیریت بازاریابی استراتژیک به شمار می رود. کسب اطلاعات و بهره گیری از آن ، به شرکت فرصت می دهد بعضی از مزایا را نسبت به سایر رقبا به دست آورد. وقتی ارتشی درجنگ پیروز می گردد، علت آن، تنها قدرت برتر آن ارتش نیست، بلکه به آن دلیل می باشد که آنها شیوه هاي هوشمندانه وکار آمدي رابه کار می گیرند .

شرکت ها هم به همین نحو درگیر رقابت (جنگ) تجاري در بازار آزاد، یعنی محل اصلی اقتصاد رقابتی ،هستند. اگرآنها استعداد بیشتري نسبت به سایر رقباي خود داشته باشند، شانس بیشتری برای برنده شدن خواهند داشت. دریک سازمان بازاریابی، اکتساب اطلاعات و مدیریت آن، هیچگاه نمی تواند تصادفی باشد، زیرا ابزار اساسی سازمان محسوب می شوند. سيستم ‌اطلاعات بازاریابی، هسته مركزي بازاریابی در شركت ‌هاست و جايگاه كلي سيستم‌ اطلاعات بازاریابی در يك صنعت، به عنوان معياري براي اندازه‌گيري نقاط قوت و ضعف آن در نظر گرفته مي‌گردد. مثل اینکهً سيستم‌ اطلاعات بازاریابی نسبت به گذشته پيشرفته‌تر و بهره گیری از آنها به مراتب بيشتر شده می باشد.

بازاریابی يك واحد کسب و کار، شامل فعاليت‌هاي زيادي می باشد. اين فعاليت‌ها شامل فرايند برنامه‌ريزي و اجراي مفاهيم، قيمت‌گذاري، توزيع ايده‌ها، كالا و خدمات می باشد تا مبادلاتي را ايجاد كرده و باعث رضايت مشتري و رسيدن به اهداف سازماني گردد. ) كاتلر، ف و گ .آرمسترانگ، 1379)  

اختصار اينكه، هدف اصلي آن ارضاي نيازها و خواسته‌هاي مشتريان همراه با سودآوري سازمان می باشد. يك سازمان موفق، بايد واحدهاي كاركردي خويش را با واحد عمليات تلفيق كند. در بازاریابی، اين ادغام با بهره گیری از رضايت مشتريان، براحتي حاصل مي‌گردد. شركت‌هايي كه قادر نيستند بهتر از رقباي خويش در محيط پيچيده و پوياي كسب و كار فعاليت كنند، محكوم به شكست هستند. براي اينكه يك شركت بتواند به حيات خويش در محيط پيچيده و پوياي كسب و كار ادامه دهد، بايد اطلاعات مناسب و مرتبط را براي برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي بازاریابی جمع‌آوري و تجزيه و تحليل كند.

سيستم‌ اطلاعات بازاریابی اين امكان را براي شركت‌ها فراهم مي‌سازد تا بتوانند سريعاً نسبت به نيازهاي مشتريان واكنش نشان دهند. زماني كه كالا و خدمات توسط شركت عرضه گردید، مديران بازاریابی با بهره گیری از سيستم‌ اطلاعات بازاریابی به بررسي ميزان رضايت مشتريان مي‌پردازند. سيستم‌ اطلاعات بازاریابی اطلاعات بازاریابی را براي مديران فراهم مي‌كند و می تواند براي تعديل، بهبود و يا توقف توليد كالا و خدمات مورد بهره گیری قرار گيرد. در عصر رقابت، اگر شركت از سيستم‌ اطلاعات بازاریابی بهره‌مند نباشد، ممكن می باشد اثربخشي و كارايي آن تضعيف شده يا به شدت كاهش يابد. بنابراين، امروزه شركت‌ها براي اينكه بتوانند به رقابت بپردازند، بايد به این سلاح رقابتي مجهز شوند. (Poon, 2001)

اطلاعات بازاریابی صنعتی از نقطه نظر بازده اقتصادى، عملكرد و سرمايه مهم می باشد. اطلاعات به موقع عملكرد بازاریابی را بهبود مى بخشد، زيرا دانش و آگاهى خريداران و فروشندگان را دربارة مقادير موجود براى خريد و فروش و ديگر عوامل موثر بر قيمتها، افزايش مى دهد. در اقتصادِ بازار، اطلاعات بازاریابی براى طراحى استراتژي هاى مؤثر بر توسعه ى اقتصادى و توسعه ى صنعتی ضرورى می باشد . (مابوتا[1])

تعداد صفحه :127

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان